7 FORMULA MEMILIH UNIVERSITI

By December 7, 2016Tips Dr Roket

Senarai Dibawah Tidak mengikut Ranking. Boleh memilih besandarkan kepada “Usia” penubuhan.

Kebiasaannya “kematangan” usia sesebuah Uniersiti juga menyebabkan mereka menjadi juara dalam ranking.

UNIVERSITI AWAM

1. Universiti Malaya (UM)
2. Universiti Sains Malaysia (USM)
3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
6. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
8. Universiti Utara Malaysia (UUM)
9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
10. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
12. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
13. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
14. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
15. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
16. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
17. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
18. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

 

 

Bagi Mereka yang kurang yakin dengan IPTA rasa macam lebih yakin dengan IPTS silakan mencuba.

Tapi pastikan diiktiraf. Disenaraikan nama IPTS yang diiktiraf.

Janji dapat Master dan Ph.d Halal.

Leave a Reply