DR ROKET
  • Dr Mohd Khairul Nizam bin Zainan Nazri a.k.a Dr Roket.
  • Mantan Timbalan Dekan Akademik dan Penyelidikan Fakulti Pengajian Quran Sunnah USIM.
  • Telah membantu lebih 1000 pelajar Master Ph.D dalam Pengurusan Tesis dan Pengajian dalam Siri Seminar, Bengkel, Kelas dan Coaching (Online / Offline untuk Individu dan Berkumpulan)
  • Misi untuk membantu Kementerian Pengajian Tinggi dalam merealisasikan hasrat negara memiliki